pridal: all4moto.sk dátum: 28.10.2020

Čo prinesie nový štandart pre motocyklové prilby ECE 22.06?

Motocyklové prilby sú certifikované podľa viacerých štandartov: v USA podľa normy DOT, v Austráli je to norma AU, v Japonsku norma JIS T a v Európe podľa normy ECE. Práve aktuálne platná európska norma ECE 22.05 bude od roku 2021 nahradená novou normou ECE 22.06. Čo to pre nás motorkárov znamená, na to sa pozrieme trochu bližšie.

V súčasnosti platná norma ECE 22.05 testuje nárazy v 5 bodoch: predná časť, horná časť, zadná časť a boky prilby a test upínacieho mechanizmu. V novej norme je pridaných ďalších 4-6 testovacách bodov (v závislosti od typu prilby), testy budú teda prísnejšie a poskytnú lepší prehľad o bezpečnosti každej prilby.

Mení sa aj testovacia metodika, zvyšuje sa výška pádu zo 7,5 na 8,5 m, pribudne test pri výške 5,5 m (simulácia pádu v nízkych rýchlostiach), upínací mechanizmus musí vydržať pád z výšky 5,5 m a novinkou bude tiež test na odolnosť prilby pri šúchaní jazdca po asfalte, tzv. rotačný akceleračný test. Práve na tento účel sa bude používať špeciálny materiál nanesený na povrchu hlavy figuríny, ktorý dokonale simuluje ľudskú kožu.

Obr. Nový materiál simulujúci ľudskú kožu pri rotačno-akceleračnom teste

Čo sa s novou normou ešte mení?

Nová norma si dáva za cieľ predovšetkým zvýšiť bezpečnosť jazdcov a spolujazdcov. Prináša prísnejšie a dôkladnejšie testovanie a zjednocuje testovanie pre všetkých výrobcov. Výraznejšie zmeny sa dotknú najmä týchto oblastí:

Preklopné a výklopné prilby (P/J)

Modulárne prilby budú musieť prejsť testom aj ako zatvorené aj ako otvorené. Čiastočná homologizácia tak ako doteraz, už nebude možná. Výklopné a preklopné prilby budú musieť testami prejsť teda dvakrát.

Interkomy a doplnky

Každá prilba s prípravou pre zapracovanie interkomu alebo iného doplnku (kamera), bude musieť prejsť testom aj s pripevneným týmto zariadením. Na prilbu, ktorá nemá prípravu pre montáž nebude možné zariadenie upevniť, túto montáž navyše smie vykonať iba autorizovaná osoba. Všetky zariadenia, ktoré sa budú dať pripevniť na prilbu budú navyše musieť spĺňať prísnejšie bezpečnostné pravidlá - nesmú mať ostré hrany, nesmú pri náraze preniknúť do vnútra prilby a pod.

Plexisklo

Aby sa predišlo zraneniu jazdca od roztrieštených častí plexiskla, norma zavádza testovanie odolnosti plexi proti roztriešteniu formou oceľovej guličky vystrelenou do plexi rýchlosťou 216 km/h.

Dobrou správou je, že norma povoľuje zatmavenie plexi až do 50% oproti súčasnej hranici 35%.

Slnečná clona

Slnečná clona musí byť vyberateľná jednoducho a nezávisle. Väčšina motocyklových prilieb bola takto vyrábaná aj doteraz, norma však zjednocuje systém pre každého výrobcu.

Reflexné prvky

Každá prilba musí v balení obsahovať dodatočné reflexné prvky a na prilbe musí byť miesto na ich nalepenie. Doteraz sa prídavné reflexné prvky dali zakúpiť samostatne; nalepenie dodatočných reflexných prvkov na moto prilbe je vyžadované napr. vo Francúzsku.

Po 20 rokoch platnosti normy ECE 22.05 prichádza norma nová, s dôrazom na vyššiu bezpečnosť motocyklistov. Zvýšená bezpečnosť sa samozrejme prejaví aj do mierneho zvýšenia cien moto prilieb - odborníci odhadujú zvýšenie na úrovni cca. 5%. Na záver ešte jeden dôležitý dátum: od 20. júna 2020 začína plynúť 3ročné prechodné obdobie počas ktorého je možné predávať moto prilby s homologizáciu ECE 22.05. Jazdiť s prilbou so staršou homologizáciou bude možné aj po tomto dátume.