Obchodné podmienky eshopu all4moto.sk

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je prevádzkovateľ obchodu ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Prevádzkovateľ obchodu (Predávajúci)

all4moto.sk s.r.o.

Liptovská 7369/1A

91108 Trenčín

IČO: 50404075 DIČ: 2120312986 IČ DPH: SK2120312986

Zápis: OR OS Trenčín oddiel: Sro, vložka 33341/R

Kontakty eshop:

email: eshop@all4moto.sk

Telefón: 032 642 1 642

Prevádzka a odberné miesto eshopu:

all4moto.sk – motoshop Trenčín

Bratislavská 121/78

91106 Trenčín

Zodpovedná osoba a kontakt

Janka Balážová

email: trencin@all4moto.sk

Telefón: 0908 291 852 

all4moto.sk – motoshop Martin

Robotnícka 1

036 01 Martin

Zodpovedná osoba a kontakt

Sandra Hošoffová

email: martin@all4moto.sk

Telefón: 0910 141 888

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/5422 771

fax č.: 032/5420 685

www.soi.sk

1. O registrácii

Vyhlasujeme, že  všetky informácie poskytnuté kupujúcim pri registrovaní alebo objednaní tovaru slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v eshope all4moto.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité, s výnimkou informácií poskytnutých prepravnej spoločnosti potrebných pre doručenie tovaru.

Potvrdením registrácie vyjadruje kupujúci súhlas so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu all4moto.sk, ak túto možnosť označí pri registrácii. Službu zasielania noviniek e-mailom môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "eshop@all4moto.sk", alebo na uvedenej poštovej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

kontaktné údaje kupujúceho, najmä: meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,

kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu), cena tovaru a požadované množstvo tovaru,

vybraný spôsob platby,

vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho a odoslaním objednávky prostredníctvom eshopu prevedie predávajúci jej overenie. Po odoslaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu emailom informáciu o zaevidovaní objednávky. Po overení objednávky predávajúci potvrdí objednávku emailom, telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení zo strany predávajúceho považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, (v hotovosti alebo platobnou kartou)

dobierkou v mieste dodania tovaru,

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

Platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.

Za platbu bezhotovostným prevodom a platbu v hotovosti alebo platobnou kartou na výdajnom mieste sa poplatok neúčtuje. Platba za tovar prostredníctvom dobierky je spoplatnená sumou 1 Eur. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny uvádzané v eshope sú zobrazené vrátane DPH.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom z vybraných možností:

prostredníctvom Slovenskej pošty – balík na poštu

kuriérskou službou spoločnosti Gls

pripravené na osobný odber na odbernom mieste

kuriérskou službou zásielkovňa

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, najviac do 30 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodania zobrazené pri jednotlivých produktoch majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s novým termínom dodania má právo na odstúpenie od zmluvy.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Osobný odber

Všetky objednávky si môžete prevziať osobne v pracovných dňoch od 09:00 do 18:00 v niektorej z našich predajní:

 

all4moto.sk – motoshop Trenčín, Bratislavská 121/78, 911 06 Trenčín

all4moto.sk – motoshop Martin, Robotnícka 1, 036 01 Martin

Vyzdvihnutie na predajni je bezplatné. Na predajni je možné platiť platobnou kartou.

Slovenská pošta

Objednávky do hmotnosti 10 kg je možné zaslať Slovenskou poštou. Platba za tovar je možná vopred prevodom na účet - tovar bude odoslaný po pripísaní platby na náš účet, alebo formou dobierky, tovar bude expedovaný ihneď. Maximálna výška dobierky je 999 Eur.

Cena za balík do hmotnosti 10 kg : 6,00 Eur

Pri objednávke tovaru nad 50 Eur je poštovné zdarma.

Doba dodania je štandardne 2-4 dni.

Preprava sa riadi prepravnými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., nájdete ich tu.

Kuriér – Gls Slovakia

Platba za tovar je možná vopred prevodom na účet - tovar bude odoslaný po pripísaní platby na náš účet, alebo formou dobierky, tovar bude expedovaný ihneď. Maximálna výška dobierky je 999 Eur. Dobierku je možné zaplatiť platobnou kartou priamo u kuriéra.

Cena za balík do hmotnosti 40 kg : 4,00 Eur

Nad 40 kg : cena dohodou.

Pri objednávke tovaru nad 50 Eur je poštovné zdarma.

Doba dodania je zvyčajne nasledujúci pracovný deň.

Preprava sa riadi prepravnými podmienkami Gls Slovakia, nájdete ich tu.

Kuriér – Zásielkovňa

Platba za tovar je možná vopred prevodom na účet - tovar bude odoslaný po pripísaní platby na náš účet, alebo formou dobierky, tovar bude expedovaný ihneď. Maximálna výška dobierky je 700 Eur. Dobierku zaplatíte na vybranom výdajnom mieste v hotovosti.

Cena za balík do hmotnosti 5 kg : 3,00 Eur

Nad 5 kg : cena dohodou.

Pri objednávke tovaru nad 50 Eur je poštovné zdarma.

Doba dodania je zvyčajne nasledujúci pracovný deň.

Preprava sa riadi prepravnými podmienkami Zásielkovňa Slovakia, nájdete ich tu.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 15 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Do vrátenej sumy sa započítava aj cena za najlacnejší spôsob doručenia tovaru ponúkaného predávajúcim v čase objednávky zákazníka.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.  Záručná doba na používaný tovar je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. Predávajúci zreteľne upozorní kupujúceho v prípade kúpy používaného tovaru na kratšiu záruku. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu tovaru ihneď ako sa o vade výrobku dozvedel. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie je vhodné vyplniť reklamačný formulár. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a/alebo kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

9. Alternatívne riešenie sporov

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo  nie ste spokojní  so spôsobom, akým sme vybavili Vašu  reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite  na našu emailovú adresu: info@all4moto.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke MHSR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

  

Tvoj motoshop all4moto.sk

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2020 do odvolania a rušia platnosť predchádzajúcich Obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.